Stok Takip Sistemi

Bir işletmenin faaliyetini yürütebilmek için satmak üzere aldığı ya da satılacak ürünü üretmek için kullandığı malzemelerin kaydıdır. Bu kaydın amacı işletmenin karlılığını arttırmak için stok ve üretim maliyetlerini en aza indirecek stoklama seviyesini tutturmaktır

İşletmenize planlama için güvenilir bilgi sağlarsınız

Üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlerinizi optimize edebilirsiniz

Stok maliyetlerini doğru hesaplama

Stok yönetimi ile birlikte deponuzun lokasyonu, kullandığınız raf ve barkod sistemleriniz ve envanter yönetimi ile birlikte fayda sağlarsınız.

stoklarınızı birim, fiyat, miktar veya istediğiniz diğer unsurlara göre kategorilendirebilirsiniz.

Dilediğinizde anlık ya da belirlediğiniz tarihler için detaylı raporlar alabilirsiniz. Böylelikle satın alma süreci daha verimli hale gelir.

stoklarınıza minimum, sipariş ve hedef seviyeleri belirleyebilir, yapacağınız ihtiyaç tanımlarına göre satın alma yapabilirsiniz.

malzeme ihtiyaç planları oluşturabilirsiniz ve hizmet satış sözleşmeleri ile dönemlere yayılan hizmet gelirlerini izleyebilirsiniz.

Birden fazla kullanıcı aynı anda kullana bildiğinden her kullanıcıya ayrı depo ya da kasa yetkisi verebilirsiniz.