Kurumsal Kimlik

Logo Tasarım

Logo bir kuruluşun, bir gazetenin vb. adının, simge özelliği bulunan, özel olarak hazırlanmış biçimidir. Sizler için en hikayenizi en iyi şekilde ifade eden ve tamamlayan logo tasarım hizmetleri sunuyoruz.

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem (logo) den ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kâğıttan, tabelaya, web sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.

Katalog ve Broşür

Broşür, bir ürün veya bir etkinliği en hızlı, en aktif şekilde tanıtmayı sağlayan, az sayıda sayfadan oluşan reklam aracıdır. Broşür tasarımı  insanların almayı düşündükleri veya almayı aklından bile geçirmedikleri ürünleri, hizmetleri kolayca satın almalarını sağlayacak kadar ilgi çekicidir.Katalog,  tanıtım için kullanılan en geniş içerikli ve detaylı kitapçıktır. Tanıtım malzemeleri arasında en çok kullanılanlardan biridir. Çok sayfalı olarak yapılan katalog, kolayca anlaşılabilir, açık ve nettir. Katalog tasarımı  bir sanatçının eserleri, bir kütüphanenin kitapları veya bir şehrin önemli tarihi yapıları için hazırlanabilir. Fakat firmaların sahip oldukları ürünleri, hizmetleri etkili bir şekilde anlattıkları ticari katalog tasarımı  en yaygın olanıdır.

Flyer ve Poster Tasarımı

Flyer bir ürün, hizmet veya kampanyaya yönelik olarak hazırlanmış tek sayfalı reklam ve duyuru aracıdır. Flyerlar geniş kitlelere ulaşabilmesi, dağıtımının kolay, maliyetinin düşük olması nedeniyle günümüzde çokça karşımıza çıkan bir reklam ürünüdür.

Reklam Kampanya Tasarımı

Reklam, bir firmanın ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi ve özelliklerin tüketicilere aktarılmasıdır. Pazarlama iletişiminin bir öğesi olan reklam, tanıtım yaparak tüketicilerin ilgisini, reklam veren firmanın ürün ve hizmetlerine çekerek, firmanın satış miktarını arttırmasını sağlamaktadır. Bunun dışında, rekabet ortamında, rakip firmalarla rekabet etmesini sağlamakta, firmanın büyümesini, ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmesini sağlamaktadır. Markalaşma yolunda ilerlemesini kolaylaştırmaktadır.