Blockchain Teknolojileri

Blockchain, yani Blok Zinciri, bloklardan oluşan zincir yapıyı tanımlıyor. Blockchain, dağınık yapıda bir veritabanı sistemi olarak şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlar. Blockchain, iş ağında yer alan işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi gibi süreçleri kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda bu sistem, paylaşılabilen ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir defter olarak da düşünülebilir.

Blockchain Teknolojisi Neden Önemlidir?

İş süreçlerinin güvenli ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için bilginin mümkün olan en hızlı ve doğru şekilde aktarılması gerekmektedir. Blockchain’in bu noktada en temel faydası, yalnızca izni olan ağ üyelerinin ulaşabileceği bir defter niteliğinde olmasıdır. Üstelik, sisteme erişebilen üyeler, verilerde herhangi bir değişiklik yapamamaktadır. Blockchain’i ideal kılan bir özelliği de paylaşılabilen ve şeffaf bilgi sağlayan bir yapıda oluşudur. Bu, kullanıcı için güven verici bir unsurdur.​

Blockchain Nasıl Çalışır?

Blockchain, merkezi bir sisteme sahip değildir. Tüm bilgisayarlar üzerinden blok zincirinde yer alan verilere ulaşım sağlanabilir. Bilgilere ulaşmanın yanında burada yapılan işlemlerin kimlere ait olduğu ve ne zaman yapıldığı gibi bilgilere de şeffaf bir şekilde ulaşabilmek mümkündür.

Bu teknolojide yapılan işlemler değiştirilemediği için bir düzeltme yapmak istendiği zaman sisteme yeni bir kayıt eklenmektedir. Böylece, tüm detaylar korunur ve yapılan tüm doğru ve yanlış işlemler gözlemlenebilir.

Blockchain teknolojisinde kimlik, bütün ağların tanıdığı kullanıcı kimlik numarası şeklinde oluşturulmaktadır. Böylece kullanıcı adı, soyadı gibi kişisel bilgileri kullanmak yerine tüm işlemler bu kimlik numarası ile yapılır. Burada yapılan işlemler, kullanıcının sistemindeki matematiksel hesaplamalar, yani hash fonksiyonları ile şifrelenerek zincir üzerine kayıt edilir.

Hash fonksiyonları ile oluşturulan karakter dizileri harfler ve rakamlardan meydana gelir. Yapılacak en ufak bir değişiklik halinde farklı bir dizi oluşur.

Yapılan tüm işlemler, kullanıcı vasıtası ile doğrulanır ve kayıtlar kalıcı hale gelir. Bu da, bu teknolojinin merkezi bir yapıda olmadığını gösterir. Kısacası, blockchain teknolojisini önemli kılan unsurlar; anonim bir yapıya sahip oluşu, merkezi bir sistem olmayışı ve bozulamaz ve hacklenemez oluşudur.​