Çocuklar için Robotik Kodlama Neden Önemlidir?

Robotik kodlama eğitimi, içerisinde bulundurduğu özel yetkinlikler sayesinde okul öncesi dönemden başlayarak üniversite eğitimine dek uzanan ve öğrencilere farklı kazanımlar sunan kapsamlı bir süreçtir.

Robotik kodlama eğitimi, içerisinde bulundurduğu özel yetkinlikler sayesinde okul öncesi dönemden başlayarak üniversite eğitimine dek uzanan ve öğrencilere farklı kazanımlar sunan kapsamlı bir süreçtir.

Robotik kodlamanın bu denli önemli olmasının en önemli sebebi içerdiği kazanımlardır. Okul öncesi dönemde robotik kodlama eğitimi çocuğun, sorgulayıcı düşünme, analiz etme, görsel düşünme, problem çözme ve algoritmik düşünme gibi çok önemli kazanımlara ulaşmasına yardım etmekte ve bu konularda çocuğun gelişimini desteklemektedir. Robotik kodlama eğitimi çocuğun bakış açısını ve ufkunu genişleterek çocuğu dar kalıplardan çıkarmasını ve çocuğun kendi yeteneklerini görmesini sağlaması bakımından da çok önemlidir.

Robotik kodlama eğitimi aracılığı ile çocukların görsel düşünme ve yaratıcılık becerilerinin gelişimi sağlanmaktadır. Ayrıca eğitim sonunda çocuklar, öğrenmiş oldukları yazılım programlarını kullanıp hem kodlamanın özünde yatan çalışma prensiplerini öğreniyorlar hem de zevk alarak bilişim alemini tanıma imkanına erişiyorlar.

Robotik Kodlama Faydaları

Robotik kodlama hakkındaki en yaygın yanlış düşünce kodlamanın sadece eldeki materyalin kodlanması olduğu şeklindedir. Oysa ortaya ürün çıkarmadan önce hayal etme ve tasarlama aşaması vardır. Yani robotik kodlama yaratıcılığın yansımasıdır. Çocuklar için robotik kodlama eğitiminin faydaları genel olarak şöyledir:

 • Olay ve durumlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme
 • Analitik düşünebilme (problemi alt başlıklara ayırarak asıl sorunu tespit edebilme)
 • Makinelerin çalışma mantığını kavrayabilme
 • Problem çözme yeteneği
 • Farklı bakış açısı geliştirerek çok yönlü düşünebilme
 • Ortak çalışma ve işbirliği becerileri geliştirme
 • Odaklanma ve dikkat geliştirme
 • Yönergeleri anlayarak doğru şekilde uygulayabilme becerisi
 • El-göz koordinasyonunu güçlendirme
 • Farklı gruplarla iletişim kurarak kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfetme
 • Makine ve kontrol

Çocuklar büyüklere göre öğrenmeye daha meyillidir. Çocukların teknolojiyi öğrenmesinin en iyi ve en güvenilir yolu robotik kodlama eğitimleridir. Nitekim Amerika, İngiltere gibi çok gelişmiş ülkelerde okul öncesi çocukların eğitim müfredatına kodlama eğitimi dahil edilmiştir.