B2B, B2C ve C2C e-Ticaret Nedir?

Ürün ve hizmetlerin sağlanmasının çevrimiçi kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiği tüm işlemlere e-ticaret denir. Bu ekosistemin parçası olmaya karar veren kişi ve şirketler, iş modelleriyle uyumlu e-ticaret modelini uygulamaya alır.

E-Ticarette B2B Nedir? Avantajları Nelerdir? 

B2B terimi, "Business to Business” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu kavram, iki şirket arasındaki ürün veya hizmet alımı ve satımı ile ilgili tüm süreçler için kullanılır. Bu sürecin elektronik ortamda gerçekleşmesi ise geleneksel yürütülen operasyonlarda stok kontrolü, kargo takibi gibi işlemlerin fiziksel olarak gerçekleştirilirken sebep olduğu maliyeti oldukça düşürür. Çok işlevsel ve birçok avantaj sunan bir e-ticaret modelidir.  

B2B iş modelini genel olarak gördüğümüz alanlar hammadde ticareti, operasyonel nedenlerle ortaya çıkan iş birlikleri ve toptancı-perakendeci ilişkileridir. 

B2B fulfillment çözümleri, yıl boyunca periyodik olarak siparişler veren büyük perakendeci ve/veya e-ticaret müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için kullanılır. Siparişleri gerçek zamanlı olarak güncellemelerini sağlayan EDI (perakendecilere tedarikçileri, satıcıları ve markaları ile standart bir elektronik formatta belge ve işlem alışverişi yapma kapasitesi veren sistem ve süreçlerin birleşimi) sistemleri aracılığıyla veri alışverişinde bulunurlar. 

 • B2B fulfillment, siparişleri doğrudan tüketiciye değil, diğer işletmelere veya perakendecilere göndermeye odaklanır.  
 • B2B fulfillment, sorunsuz satış yapılabilmesi için firmaların ürün stoklamalarına yardımcı olur.  
 • B2B, alıcı olan şirketin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesine odaklanan ikinci şirkete üretimde süreklilik sağlar. 
 • Hedef şirket için reklam üretmeye gerek olmadığından reklam için büyük bir bütçe ayrılmasını gerektirmez.

E-Ticarette B2C Nedir? Avantajları Nelerdir? 

B2C, bir diğer adıyla “Firmadan Tüketiciye”, satışların işletmeden tüketiciye direkt olarak yapılması anlamına gelir. Geleneksel ticaret de dahil olmak üzere, tüm perakende sektörünün temelini oluşturur. Bireysel olarak gerçekleştirilen her alım, B2C iş modelinde değerlendirilir. Bu doğrultuda B2C e-ticaret de, Türkiye ve dünyadaki en yaygın modellerdendir. 

B2C e-ticarette işletme satıcı, tüketici ise alıcı rolünü üstlenir. Satışlar işletmelerin kendi e-ticaret siteleri üzerinden, pazar yerlerinden, sosyal medya kanallarından veya diğer online kanallar üzerinden gerçekleşebilir.  

E-ticaretin pandemi döneminde büyümesiyle beraber gelişen B2C, üretici ve alıcı için de birçok farklı avantaj sunmaktadır.  

 

 • B2C, özellikle küçük işletme sahipleri için tüm dünyaya açılabileceği sanal pazar yerlerinde satış yapmayı mümkün kılar.
 • B2C e-ticaret modeli ile altyapı, elektrik, personel ve benzeri maliyetler önemli ölçüde düşer ve operasyonel giderler azalır.  
 • B2C iş modeli, e-postalar, SMS’ler ve anlık bildirimlerle alıcıyla kişiselleştirilmiş bir şekilde iletişim kurulmasına olanak tanır. Sonuçlar aktif olarak takip edilebilir ve hangi iletişim yönteminin en iyi sonucu verdiği görülebilir. 

E-Ticarette C2C Nedir? Avantajları Nelerdir? 

C2C, “Tüketiciden Tüketiciye” iş modeli e-ticarette iki tüketicinin bir platform aracılığıyla ürün/hizmet alım satımı için kullanılır. Kullanılmış ürünlerin satıldığı pazar yerleri, C2C e-ticaret modelinin en belirgin örneklerindendir. eBay, Dolap, sahibinden.com, letgo gibi platformlar bu alanlara verilebilecek örneklerdendir.

 • C2C e-ticaret, toptancılar ve perakendeciler gibi aracıları işlemden çıkararak, satıcıların daha yüksek kar elde etmesini, alıcıların için ise daha düşük fiyatlar bulmasını sağlar.   
 • Daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesi sunar . C2C e-ticaret, alışılmış büyük e-ticaret sitelerinde bulunması zor olan nadir koleksiyonlara ulaşmak veya ikinci el ürünlerle uğraşanlar için idealdir.  

B2B ve B2C Arasındaki Fark Nedir? 

 • B2B iş modeli kullanan bir şirketin hedef aldığı kitle üretilen ürüne ihtiyaç duyan diğer şirketlerdir. İhtiyaç duyulan ürün, bir başka ürün veya hizmetin üretiminde kullanılır. B2C'nin hedef kitlesi ise kişisel amaçlar için ürün ve hizmet satın alan bireysel tüketicilerdir. Bu tüketiciler, ürünü veya hizmeti alan son müşteridirler ve satın aldıkları ürünleri daha sonra satış amacıyla başka herhangi bir üretim için kullanmazlar.
 • Her iki tarafın da karar verme süreci farklıdır. B2C'deki karar verme süreci genellikle B2B'dekinden daha kısadır. B2B'de pazarlamacılar, tek bir işletme içinde birden fazla farklı hedef grup ile uğraşmak zorundadır. B2C'de ise karar verme süreci çok daha basit ve kısadır. Kişisel bir satın alma olduğu için alıcının duygularına bağlıdır.
 • B2C doğrudan müşteriye satış yaptığı için B2C işlemleri genellikle B2B'den daha hızlıdır. B2C'de satıcılar, işlemin mümkün olduğunca hızlı olmasını ister. B2B'de ise de karar verme sürecini birden fazla kişi etkiler ve nihai satın almanın birçok aşamadan geçmesi gerekir. Bu nedenle, B2B işletmelerinin mallarını satması bazen zorlayıcı ve zaman alıcıdır, bu nedenle de B2C'ye göre işlemler daha uzun sürer.  

B2B ve C2C Arasındaki Fark Nedir? 

 • B2B, işletmelerin birbirinden mal ve hizmet satın almasını içeren bir modelken, C2C, genellikle çevrimiçi bir ortamda birbirleriyle ticaret yapan tüketicileri ifade eder. 
 • B2B iş modelinde üreticiler ve toptancılar maliyete dayalı fiyatlandırmayı kullanma eğilimindedir ve perakendeciler genellikle rakip bazlı veya dinamik fiyatlandırma uygular. C2C iş modelinde ise geleneksel fiyatlandırma yöntemlerine gerek yoktur ve fiyat ayrımcılığı ve pazarlık kullanılmaz. Kişi istediği fiyattan ürün satma özgürlüğüne sahiptir.